monopolistyczna

Encyklopedia PWN

ekon. forma konkurencji niedoskonałej występująca między dostawcami zróżnicowanych produktów, posiadających siłę monopolową (zdolność do zwiększania cen przez ograniczenie podaży);
antymonopolowe ustawodawstwo, antytrustowe ustawodawstwo,
ekon. przepisy prawne mające na celu niedopuszczenie do powstawania monopoli oraz ograniczenie stosowania praktyk monopolistycznych, popieranie konkurencji i ochronę konsumentów.
ekon. negatywne następstwa funkcjonowania rynku jako regulatora procesów gospodarczych; zawodność rynku.
oligopol
[gr.],
ekon. struktura rynku, w której ogromne przedsiębiorstwa powstałe wskutek procesów koncentracji konkurują ze sobą, a kilku dostawców tworzy tzw. grupę dominującą, dostarczającą ponad 80% podaży gałęzi;
ekon. zakazana praktyka monopolistyczna polegająca na uzależnieniu dokonania transakcji kupna sprzedaży od spełnienia dodatkowych warunków, z reguły nabycia innego dobra;
ekon. opatentowanie produktu lub technologii bez jej wdrażania;
ekon. monopolistyczna praktyka polegająca na sprzedawaniu przez jedynego dostawcę jednorodnego produktu po różnych cenach różnym grupom odbiorców;
Chamberlin
[czẹımbərlın]
Edward Hastings, ur. 18 V 1899, La Corner (stan Waszyngton), zm. 16 VII 1967, Cambridge (stan Massachusetts),
ekonomista amerykański;
relacja efektu do nakładu czynnika produkcji lub zespołu czynników produkcji.
kartel
[fr.],
ekon. monopolistyczna zmowa przedsiębiorstw z jednej gałęzi (wytwarzających podobne dobra), mająca na celu uzyskiwanie nadzwyczajnych, monopolowych zysków przez ograniczenie podaży, podział rynków zbytu i kształtowanie wysokich cen.
konkurencja
[średniow. łacina concurrentia ‘współzawodnictwo’],
ekon. proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów, próbują przedstawić oferty korzystniejsze od innych ze względu na cenę, jakość, warunki dostawy i inne charakterystyki, wpływające na decyzję zawarcia transakcji.
partia komunistyczna, utworzona XII 1948.
Robinson
[rọbınsən]
Joan (Violet) Wymowa, ur. 31 X 1903, Camberley (hrab. Surrey), zm. 5 VIII 1983, Cambridge,
ekonomistka brytyjska;
ekon. monopolistyczna praktyka polegająca na żądaniu odmiennych cen za to samo dobro na różnych segmentach rynku;
publiczna, odbywająca się regularnie wystawa prac artystów żyjących;
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
Baran
[bạ̈rən]
Paul Alexander, ur. 8 XII 1910, Nikołajewo (Rosja), zm. 26 III 1964, Stanford (stan Kalifornia),
ekonomista amerykański, pochodzenia rosyjskiego;
Braudel
[brodẹl]
Fernand Paul Wymowa, ur. 24 VIII 1902, Luméville-en-Ornois, zm. 27 XI 1985, Cluses,
jeden z najwybitniejszych francuskich historyków XX w., reprezentant szkoły Annales.
Chesterton
[czẹstərtən]
G.K., właśc. Gilbert Keith Chesterton Wymowa, ur. 29 V 1874, Londyn, zm. 14 VI 1936, Beaconsfield (hrab. Buckinghamshire),
angielski pisarz, krytyk literacki, publicysta i działacz społeczny.

Słownik języka polskiego PWN

monopolista «przedsiębiorstwo zajmujące dominującą pozycję na rynku»
• monopolistyczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia