monopolistyczna

Encyklopedia PWN

ekon. forma konkurencji niedoskonałej występująca między dostawcami zróżnicowanych produktów, posiadających siłę monopolową (zdolność do zwiększania cen przez ograniczenie podaży);
antymonopolowe ustawodawstwo, antytrustowe ustawodawstwo,
ekon. przepisy prawne mające na celu niedopuszczenie do powstawania monopoli oraz ograniczenie stosowania praktyk monopolistycznych, popieranie konkurencji i ochronę konsumentów.
ekon. negatywne następstwa funkcjonowania rynku jako regulatora procesów gospodarczych; zawodność rynku.
oligopol
[gr.],
ekon. struktura rynku, w której ogromne przedsiębiorstwa powstałe wskutek procesów koncentracji konkurują ze sobą, a kilku dostawców tworzy tzw. grupę dominującą, dostarczającą ponad 80% podaży gałęzi;
ekon. zakazana praktyka monopolistyczna polegająca na uzależnieniu dokonania transakcji kupna sprzedaży od spełnienia dodatkowych warunków, z reguły nabycia innego dobra;
ekon. opatentowanie produktu lub technologii bez jej wdrażania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia