umowa wiązana
 
Encyklopedia PWN
umowa wiązana,
ekon. zakazana praktyka monopolistyczna polegająca na uzależnieniu dokonania transakcji kupna sprzedaży od spełnienia dodatkowych warunków, z reguły nabycia innego dobra;
umowę wiązaną skutecznie ograniczają konkurencję, np. IBM w latach 60. XX w. do każdego sprzedanego komputera dołączał za darmo oprogramowanie; uniemożliwiało to innym firmom wejście na rynek oprogramowania; wyrok Sądu Najwyższego USA, uznający tę praktykę za sprzedaż wiązaną i nakazujący IBM osobne wycenianie oprogramowania, umożliwił powstanie nowej gałęzi przemysłu; umowa wiązana po raz pierwszy została uznana za zakazaną praktykę monopolistyczną w USA 1914 (Clayton Act); współcześnie jest ona zakazana przez antymonopolowe ustawodawstwo wielu krajów, w tym Polski; mimo prawnych zakazów, umowy wiązane często jednak występują w praktyce, np. stosowane przez operatorów GSM, sprzedawanie usług telekomunikacyjnych łącznie z telefonem komórkowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia