molekularnej

Encyklopedia PWN

botanika
[gr. botanikós ‘zielarski’ < botánē ‘roślina’],
nauka o roślinach, ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiska;
Cierniewski Czesław Stanisław, ur. 6 IV 1946, Krotoszyn, zm. 24 X 2013, Łódź,
biolog molekularny, biochemik;
fizyka
[gr. physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o budowie oraz właściwościach materii i działających na nią siłach;
Gilbert
[gı̣lbərt]
Walter, ur. 21 III 1932, Boston,
amer. biochemik i biolog molekularny;
Greengard
[grị:nga:rd]
Paul, ur. 11 XII 1925, Nowy Jork, zm. 13 IV 2019, tamże,
neurobiolog amerykański;
w chemii kwantowej prosta, półempiryczna metoda obliczania energii elektronów w cząsteczkach zawierających układy sprzężonych wiązań podwójnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia