molekularnej

Encyklopedia PWN

Edelman
[ẹdəlmən]
Gerald Maurice, ur. 1 VII 1929, Nowy Jork, zm. 17 V 2014, San Diego (stan Kalifornia),
biochemik amer.; specjalista w dziedzinie biologii molekularnej;
Jerzmanowski Andrzej, ur. 13 XI 1946, Warszawa,
biolog molekularny;
Kielich Stanisław, ur. 10 XI 1925, Czempin (pow. kościański), zm. 15 X 1993, Poznań,
fizyk teoretyk;
dziedzina elektroniki realizowana przez przyrządy o wymiarach rzędu nanometrów;
sprężająca maszyna robocza (maszyna) służąca do wytwarzania i utrzymywania w zamkniętej przestrzeni ciśnienia niższego od atmosferycznego (podciśnienia, próżni), o wartości do 10–7 Pa, co jest połączone z zasysaniem z tej przestrzeni gazów lub par i wtłaczaniem ich do otoczenia.
proteomika
[ang.],
biochem. gałąź nauki, z pogranicza biochemii białek i biologii molekularnej, zajmująca się badaniem proteomów, uważana także za gałąź genetyki, gdyż bada jakościowo i ilościowo ekspresję genu na poziomie działania białek w komórce w określonym czasie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia