Jerzmanowski Andrzej
 
Encyklopedia PWN
Jerzmanowski Andrzej, ur. 13 XI 1946, Warszawa,
biolog molekularny;
od 1991 profesor Uniwersytetu Warszawskiego i kier. Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin tamże; od 1994 profesor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie; od 2002 członek PAN; badania z zakresu wzajemnego oddziaływania białek i kwasów nukleinowych, budowy chromatyny, potranslacyjnych modyfikacji białek, molekularnych mechanizmów różnicowania się komórek i rozwoju; 1980 czł. Fundacji Humboldta; 1995 czł. Howard Hughes Medical Institute w Chevy Chase (stan Maryland); 1986 i 2000 otrzymał Nagrodę im. J.K. Parnasa, 1995 — Nagrodę H. Steinhausa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia