molekularnej

Encyklopedia PWN

Greengard
[grị:nga:rd]
Paul, ur. 11 XII 1925, Nowy Jork, zm. 13 IV 2019, tamże,
neurobiolog amerykański;
w chemii kwantowej prosta, półempiryczna metoda obliczania energii elektronów w cząsteczkach zawierających układy sprzężonych wiązań podwójnych.
inżynieria kryształów, inżynieria ciała stałego,
dział chemii supramolekularnej zajmujący się projektowaniem struktury org. ciał stałych;
Kołos Włodzimierz, ur. 6 IX 1928, Pińsk, zm. 3 VI 1996, Warszawa,
chemik teoretyk;
właściwość płynów (cieczy, gazów) polegająca na powstawaniu w nich naprężeń stycznych, zależnych od prędkości odkształcenia elementu płynu;
Pauling
[pọ:lıŋ]
Linus Carl Wymowa, ur. 28 II 1901, Portland (stan Oregon), zm. 19 VIII 1994, Bly Sur (stan Kalifornia),
fizykochemik amerykański.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia