molekularnej

Encyklopedia PWN

Ratajczak Henryk, ur. 30 IX 1932, Kadobno (ob. Ukraina),
chemik;
Węgleński Piotr, ur. 29 VI 1939, Świdniki (pow. Hrubieszów), zm. 19 I 2024,
genetyk;
Wilkins
[uı̣lkınz]
Maurice Hugh Frederick Wymowa, ur. 15 XII 1916, Pongaroa (Nowa Zelandia), zm. 5 X 2004, Londyn,
bryt. biofizyk i biolog molekularny;
absorpcja
[łac. absorptio ‘wchłanianie’],
fiz. pochłanianie (całkowite lub częściowe) energii promieniowania elektromagnetycznego, fal sprężystych lub promieniowania korpuskularnego (elektronów, neutronów, cząstek α i innych) przez ośrodek, w którym rozchodzi się to promieniowanie.
czasopismo naukowe (kwartalnik), wydawane od 1953 (pierwszy numer ukazał się 1954) w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne oraz Komitet Biochemii i Biofizyki PAN (1953–61 przez Komitet Biochemiczny PAN, 1962–93 przez Komitet Biochemii i Biofizyki PAN);
czasopismo nauk. (miesięcznik) o międzynar. zasięgu, wyd. w Polsce pod egidą Pol. Tow. Fiz., ma status czasopisma uznawanego przez Eur. Tow. Fizyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia