modułem

Encyklopedia PWN

moduł
[łac. modulus ‘miara’],
moduł nad pierścieniem R,
mat. grupa abelowa, w której dodatkowo jest określone mnożenie elementów przez skalary z pewnego pierścienia (analogicznie jak w przestrzeni liniowej — przez skalary z ciała).
moduł
[łac. modulus ‘miara’],
szt. plast. jednostka miary odpowiadająca wielkości określonego elementu, służącego do ustalenia proporcji innych członów architektonicznych;
moduł
[łac. modulus ‘miara’],
inform.:
moduł ściśliwości, moduł sprężystości objętościowej,
mech. wielkość charaktryzująca ściśliwość ciał;
wielkości charakteryzujące sprężyste właściwości materiału: m.s. podłużnej (Younga moduł), m.s. postaciowej (Kirchhoffa moduł), moduł odkształcenia objętościowego (moduł ściśliwości; ściśliwość);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia