moduł
 
Encyklopedia PWN
moduł
[łac. modulus ‘miara’],
inform.:
1) wydzielony element układu fiz. (np. komputera), spełniający określoną funkcję; m. może być wymieniany na inny (np. spełniający tę samą funkcję, choć o odmiennej budowie wewn.); wykorzystanie m. wymaga dokładnego opisu sposobu połączenia go z innymi m. (np. przez magistralę);
2) wydzielony fragment programu komputerowego, który można wykorzystywać w innych programach bez znajomości jego wewn. struktury, użytego języka programowania itp.; współcz. języki programowania ułatwiają dzielenie programów na m.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia