minerałami skałotwórczymi

Encyklopedia PWN

geol. minerały będące głównymi składnikami skał;
minerał
[łac.],
pierwiastek chemiczny lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub kosmologicznych, o określonym składzie chemicznym i właściwościach chemicznych i fizycznych oraz strukturze krystalicznej.
geol. koncentrat minerałów ciężkich uzyskany przez przemywanie wodą luźnych skał okruchowych (np. piasków lub żwirów) w odpowiednich naczyniach;
granaty
[łac. granatus ‘ziarnisty’],
miner. grupa minerałów, krzemiany metali dwu- i trójwartościowych o ogólnym wzorze chem.: [SiO4]3, gdzie M2+= Mg2+, Ca2+, Mn2+ lub Fe2+, zaś R3+ = Al3+, Fe3+ lub Cr3+; krystalizują w układzie regularnym, przeważnie w postaci dwunastościanów rombowych, tworzą też nieprawidłowe ziarna oraz skupienia ziarniste i zbite;
plagioklazy
[gr. plágios ‘ukośny’, klásis ‘załamanie’],
minerały z grupy skaleni, glinokrzemiany przestrzenne sodu i wapnia;
grupa minerałów skałotwórczych, glinokrzemiany szkieletowe (przestrzenne) potasu, sodu i wapnia oraz baru, mające zdolność tworzenia szeregów izomorficznych (kryształów mieszanych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia