mikroprocesorów

Encyklopedia PWN

mikroprocesor
[gr.-łac.],
pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu scalenia (VLSI), pełniący funkcję procesora;
inform. urządzenie elektroniczne stanowiące podstawową część komputera;
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
bomba kobaltowa, kobaltron,
urządzenie med. do zdalnego naświetlania promieniami γ (telegammaterapia) guzów nowotworowych znajdujących się w głębi ciała pacjenta;
CMOS, ang. Complementary MOS, komplementarny układ scalony MOS,
monolityczny układ scalony z parami wzbogaconych komplementarnych tranzystorów MOS o przeciwstawnych typach kanału, tj. n i p; wytwarzany technologią zw. również CMOS.
dekoder
[łac.-ang.],
telekom. urządzenie lub układ elektroniczny realizujący proces dekodowania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia