mieszalnikami

Encyklopedia PWN

zbiornik do otrzymywania (po zmieszaniu) jednorodnych mieszanin cieczy albo mieszanin cieczy z niewielką ilością rozproszonego ciała stałego lub gazu;
Dorra mieszalnik, ługownik Dorra,
aparat do przeprowadzania procesów fizykochemicznych przebiegających w układzie ciecz–rozdrobnione ciało stałe;
wprawianie w ruch danego ośrodka w celu uzyskania emulsji, zawiesiny ciał stałych lub przyspieszenia niektórych procesów (np. ekstrakcji, absorpcji, wymiany ciepła, rozpuszczania);
wymywanie (rodzaj ekstrakcji) ciekłych lub stałych składników z materiałów stałych za pomocą wody (jako rozpuszczalnika);
pomieszczenia dla świń wraz z budynkami i urządzeniami pomocniczymi (m.in. magazyn pasz i ściółki, paszarnia ze śrutownikiem, mieszalnikiem i parnikiem);
maszyna budowlana lub zespół maszyn do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych przez sortowanie i zmieszanie w mieszalniku kruszywa i spoiwa (w postaci lepiszcza bitumicznego), czyli tzw. otaczania kruszywa lepiszczem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia