chlewnia
 
Encyklopedia PWN
chlewnia,
pomieszczenia dla świń wraz z budynkami i urządzeniami pomocniczymi (m.in. magazyn pasz i ściółki, paszarnia ze śrutownikiem, mieszalnikiem i parnikiem);
poszczególne budynki są przeznaczone dla określonej kategorii świń: chlewnie dla knurów, loch hod. i użytkowych, tuczników, młodzieży (warchlakarnie); powierzchnia użytkowa kojców w chlewni zależy od przeznaczenia; nowocz. chlewnie są wyposażone w zautomatyzowane urządzenia do zadawania pasz, pojenia oraz w sprawny system wentylacji i kanalizacji; pot. także stado świń w gospodarstwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia