mianownikiem

Encyklopedia PWN

pierwszy przypadek w deklinacji pol., odpowiada na pytania: kto? co?
mat. potoczna nazwa liczby wymiernej;
językozn. forma rzeczownika cechująca jego użycie jako określenia w związkach rządu (p. zależne — wszystkie p. poza mianownikiem i wołaczem) lub jako nadrzędnego wyrazu określanego (mianownik);
mat. klasa funkcji f, z których każdą można przedstawić w postaci ilorazu 2 wielomianów P(x) i Q(x), stopni odpowiednio n i m; czyli , gdzie an, bm ≠ 0;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia