mianowanych

Encyklopedia PWN

roztwór o znanym stężeniu molowym określonego składnika lub — w przypadku roztworu używanego do miareczkowania — o znanym mianie.
urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia