Saint Kitts i Nevis. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Saint Kitts i Nevis. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1983 Saint Kitts i Nevis są federacyjną monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez mianowanego przez siebie gubernatora generalnego. Władza ustawodawcza należy do parlamentu, tworzonego przez monarchę (reprezentowanego przez gubernatora) i Zgromadzenia Narodowego o kadencji 5-letniej, złożonego z 3 senatorów mianowanych przez gubernatora i 11 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez gubernatora spośród członków parlamentu na wniosek premiera i odpowiedzialny przed parlamentem. Własne organy ustawodawcze i wykonawcze ma wyspa Nevis, gdzie gubernatora reprezentuje mianowany przez niego zastępca.
Wyspa Nevis ma własne organy ustawodawcze i wykonawcze; gubernatora reprezentuje mianowany przez niego zastępca.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia