miękkie

Encyklopedia PWN

miękki werniks, fr. vernis mou,
technika graficzna wgłębna, trawiona, także nazwa odbitki wykonanej w tej technice;
fiz. układy, których nie można zaklasyfikować ani jako ciecze, ani jako ciała stałe; zalicza się do nich m.in. ciekłe kryształy, piany, zole, żele.
teorie wyjaśniające budowę, właściwości i reaktywność substancji uważanych bądź za kwasy, bądź za zasady.
rzemiosło wytwarzające ze skór jagnięcych, baranich lub kozich cienkie, miękkie skóry na rękawiczki i odzież; także dawna technika wyprawy skór;
ferromagnetyki
[łac.],
ciała wykazujące właściwości ferromagnet. (ferromagnetyzm) poniżej temperatury Curie;
lut
[niem.],
metal lub stop o temperaturze topnienia niższej od temperatury topnienia łączonych części, używany do lutowania, lutospawania i lutozgrzewania;
łączenie metali i stopów za pomocą lutu;
materiały wykazujące ferromagnetyzm (poniżej temperatury Curie) lub ferrimagnetyzm (poniżej temperatury Néela);
wyrób ceramiczny (ceramika) o gęstym, białym i nieprzepuszczalnym dla wody i gazów czerepie, który prześwieca w cienkiej warstwie.
drobne, miękkie pióra, o bardzo krótkiej stosinie i rozpierzchłych promieniach;
ogół zwierząt tworzących zespoły raf koralowych;
szkła kontaktowe, soczewki kontaktowe,
cienkie, wypukłe soczewki nakładane bezpośrednio na gałkę oczną;
mammografia
[gr.],
radiograficzna metoda obrazowa i sposób badania stosowane w diagnostyce sutka (sutki), zwłaszcza jego nowotworów.
dziedzina nauki i techniki, w której wykorzystuje się fale elektromagnetyczne do formowania powiększonych obrazów obiektów lub ich elementów;
językozn. zespół narządów należących do układu oddechowego i górnych partii przewodu pokarmowego, uczestniczących w procesie wytwarzania mowy;
teoria twardych i miękkich kwasów;
sosna, Pinus,
rodzaj roślin nagozalążkowych drzewiastych z rodziny sosnowatych;
materiał będący stopem amorficznym dwu- lub wieloskładnikowym, w którym metal jest składnikiem podstawowym;

Słownik języka polskiego PWN

miękkie lądowanie «bezpieczne dla pasażerów lądowanie samolotu»
miękkie meble «meble wyściełane»
miękkie pantofle «kapcie na miękkiej podeszwie»
podniebienie miękkie «umięśniony fałd błony śluzowej będący przedłużeniem podniebienia twardego»
chirurgia miękka «chirurgia zajmująca się operacjami tkanek miękkich»
miękka piłka «piłka lekko podana lub lekko odbita»
miękka woda «woda o małej zawartości soli wapnia i magnezu, w której mydło łatwo się pieni»
miękka wymowa «wymowa polegająca na wyraźnym zmiękczaniu spółgłosek»
miękki I
1. «dający się giąć, ugniatać lub formować»
2. «łatwo ulegający wpływom»
3. «o dźwięku: przyjemny w brzmieniu, niezbyt głośny»
4. «o kształtach: łagodnie zaokrąglony»
5. «o ruchach: płynny, harmonijny»
6. «o świetle, barwach: niezbyt wyraźny, przytłumiony»
7. «pełen ciepła, serdeczności»

• miękko • miękkość • mięciutki, mięciuchny, mięciuteńki, mięciusieńki • mięciutko, mięciuchno, mięciuteńko, mięciusieńko
miękki II pot. «banknot dolarowy»
miękki ołówek «ołówek o miękkim graficie, dający intensywnie czarną kreskę»
spółgłoska środkowojęzykowa, średniojęzykowa, miękka, palatalna «spółgłoska, przy której wymawianiu środek języka unosi się ku górze»
woda miękka «woda o małej zawartości soli wapnia i magnezu, w której mydło łatwo się pieni»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia