miękkie

Encyklopedia PWN

miękki werniks, fr. vernis mou,
technika graficzna wgłębna, trawiona, także nazwa odbitki wykonanej w tej technice;
fiz. układy, których nie można zaklasyfikować ani jako ciecze, ani jako ciała stałe; zalicza się do nich m.in. ciekłe kryształy, piany, zole, żele.
teorie wyjaśniające budowę, właściwości i reaktywność substancji uważanych bądź za kwasy, bądź za zasady.
rzemiosło wytwarzające ze skór jagnięcych, baranich lub kozich cienkie, miękkie skóry na rękawiczki i odzież; także dawna technika wyprawy skór;
ferromagnetyki
[łac.],
ciała wykazujące właściwości ferromagnet. (ferromagnetyzm) poniżej temperatury Curie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia