materia miękka
 
Encyklopedia PWN
materia miękka,
fiz. układy, których nie można zaklasyfikować ani jako ciecze, ani jako ciała stałe; zalicza się do nich m.in. ciekłe kryształy, piany, zole, żele.
Do opisu zjawisk fiz. zachodzących w m.m. wykorzystuje się fizykę statyst. oraz mechanikę i elektrodynamikę ośrodków ciągłych, teorię procesów stochastycznych i metody kwantowej teorii pola. Przypuszcza się, że poznanie zjawisk występujących w m.m. zostanie wykorzystane w badaniach żywych organizmów oraz przy opracowywaniu technologii wytwarzania nowych materiałów, np. opartych na zjawisku spontanicznego porządkowania się cieczy złożonych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia