miękki werniks
 
Encyklopedia PWN
miękki werniks, fr. vernis mou,
technika graficzna wgłębna, trawiona, także nazwa odbitki wykonanej w tej technice;
na płytę metalową, powleczoną specjalnie przygotowanym lepkim werniksem, kładzie się gruboziarnistą kalkę i papier, na którym wykonuje się rysunek kredką, ołówkiem lub specjalnym narzędziem; po oderwaniu kalki z przywartym do niej werniksem, miejsca odsłonięte trawi się, następnie powleka farbą i odbija; miękki werniks wynaleziono ok. połowy XVIII w., rozwinął się głównie w XIX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia