medyczna

Encyklopedia PWN

interdyscyplinarny obszar wiedzy i umiejętności obejmujący zasady postępowania inżynierskiego (w tym procedury projektowania i eksploatacji aparatury i urządzeń techn.) stosowane w medycynie;
uczelnie typu uniwersyteckiego kształcące specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej.
ratownictwo medyczne, medycyna ratunkowa,
dyscyplina med. obejmująca działania leczn. i organizacyjne w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.
placówka nauk.-badawcza, utworzona 1970 z działającego od 1958 w Akad. Med. w Warszawie Studium Doskonalenia Lekarzy;
miasto wojewódzkie (województwo łódzkie), na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na wododziale Wisły i Odry; powiat grodzki, siedziba powiatu łódzkiego wschodniego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia