ratownictwo medyczne
 
Encyklopedia PWN
ratownictwo medyczne, medycyna ratunkowa,
dyscyplina med. obejmująca działania leczn. i organizacyjne w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.
działania te to: podtrzymywanie i stabilizowanie zagrożonych czynności życiowych, szybka identyfikacja i rozpoznanie genezy nagłego zagrożenia, opanowanie i ograniczenie jego dalszych skutków i powikłań, opanowanie bólu i cierpienia pacjenta oraz umiejętność organizacji działań zespołowych w warunkach szpitalnych i przedszpitalnych; w Polsce specjalność lekarską ratownictwa medycznego wprowadzono 1999, jako rozwiązanie systemowe 2001 w ustawie o Państw. Ratownictwie Med., w której został zdefiniowany zakres odpowiedzialności i kompetencji władzy publicznej, zasad działania jednostek systemu, współpracy z Państw. Strażą Pożarną, Policją, organizacjami społ. oraz sposób finansowania; zadania systemu, określające kolejne czynności ratownicze, składające się na tzw. łańcuch przeżycia, obejmują m.in.: zapewnienie możliwości natychmiastowego wezwania pomocy; przybycie na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego; podjęcie na miejscu zdarzenia właściwych med. działań ratowniczych; zapewnienie transportu oraz przyjęcia do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub oddziału szpitalnego stosownego do rodzaju nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia