uczelnie medyczne
 
Encyklopedia PWN
uczelnie medyczne,
uczelnie typu uniwersyteckiego kształcące specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej.
Prowadzą również badania nauk. w zakresie ochrony zdrowia i świadczą specjalistyczne usługi med. w formie porad ambulatoryjnych i hospitalizacji; w Polsce powstały 1950 z odpowiednich wydziałów uniwersytetów; obecnie istnieje 12 uczelni med. podległych Minist. Zdrowia: w Białymstoku (od 2008 Uniwersytet Med. w Białymstoku), Bydgoszczy (od 2004 Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK w Toruniu), Gdańsku (od 2009 Gdański Uniwersytet Medyczny), Katowicach (od 2007 Śląski Uniwersytet Med.), Krakowie (1993 włączona do Uniwersytetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Lublinie (od 2008 Uniwersytet Med. w Lublinie), Łodzi (2002 połączona z Wojskową Akad. Med. w Uniwersytet Med. w Łodzi), Poznaniu (od 2007 Uniwersytet Med. im. K. Marcinkowskiego), Szczecinie (od 2010 Pomorski Uniwersytet Med.), Warszawie (od 2008 Warsz. Uniwersytet Med.) i Wrocławiu (od 2012 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich), a także Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia