magnetoelektrycznej

Encyklopedia PWN

przetwornik elektroakustyczny przetwarzający sygnały elektr. na sygnały akustyczne przekazywane bezpośrednio do ucha słuchającego;
mikrofon
[gr.],
przetwornik elektroakustyczny przeznaczony do przetwarzania sygnałów akustycznych (np. dźwięków mowy, muzyki) na sygnały elektryczne;
miernik natężenia prądu elektrycznego wywzorcowany w amperach (A);
przyrząd elektryczny, najczęściej z przetwornikiem magnetoelektrycznym, zwykle o bardzo dużej czułości, do mierzenia bardzo małych prądów, napięć lub ładunków elektrycznych, zwykle metodą porównawczą;
pomiarowe przyrządy elektromechaniczne, elektryczne przyrządy wskazówkowe,
przyrządy pomiarowe, w których wielkość elektr. (prąd, napięcie, moc), dzięki zjawiskom elektrodynamicznym, jest przetwarzana w napędowy moment siły działający na część ruchomą przyrządu (zw. organem ruchomym) i wywołujący jego obrót.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia