macierzą

Encyklopedia PWN

mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
nazwa wielu stowarzyszeń kulturalno-naukowych zakładanych w XIX w. w krajach słowiańskich;
nazwa polskich stowarzyszeń oświatowych działających od końca XIX w.:
mat. macierz (aij)1≤i,jn o wyrazach zespolonych, spełniająca warunek: dla wszystkich i, j (macierz);
macierz S, macierz rozpraszania,
macierz nieskończonego wymiaru, której elementy określają amplitudy prawdopodobieństwa przejścia ze stanu początkowego (opisującego stan układu w chwili −∞) do stanu końcowego (w chwili +∞);
mat. dla danej macierzy kwadratowej A — macierz oznaczana symbolem A–1, która pomnożona z dowolnej strony przez A daje macierz jednostkową: AA–1 = A–1A = I.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia