m słabe

Encyklopedia PWN

proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
mezony
[gr.],
nietrwałe, silnie oddziałujące cząstki z grupy hadronów, obdarzone ładunkiem elektr. lub obojętne;
województwo (od 1999) w południowej części kraju,
woj. (od 1999) w środkowowschodniej części Polski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia