licznikami indukcyjnymi

Encyklopedia PWN

przyrząd do pomiaru energii elektr. w obwodzie prądu elektrycznego;
pomiarowe przyrządy elektromechaniczne, elektryczne przyrządy wskazówkowe,
przyrządy pomiarowe, w których wielkość elektr. (prąd, napięcie, moc), dzięki zjawiskom elektrodynamicznym, jest przetwarzana w napędowy moment siły działający na część ruchomą przyrządu (zw. organem ruchomym) i wywołujący jego obrót.
prądy wirowe, prądy Foucaulta,
fiz. prądy indukowane przez zmienne pole magnet. wewnątrz materiałów przewodzących prąd elektr. (indukcja);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia