kultura

Encyklopedia PWN

kwartalnik pedag., wyd. od 1992 w Toruniu;
kwartalnik nauk., wyd. od 1957 w Warszawie;
konspiracyjny miesięcznik społ.-kult., wyd. I 1943–VI 1944 w Warszawie przez organizację Unia;
według tradycyjnych poglądów na kulturę ogół dóbr materialnych oraz środków i umiejętności produkcyjno-technicznych społeczeństwa w danym okresie historycznym, związanych z zaspokojeniem potrzeb biologicznych, zapewnieniem bezpieczeństwa i przetrwania gatunku ludzkiego.
część składowa kultury danego społeczeństwa, przejawiająca się w świadomości moralnej i umiejętności realizacji obowiązujących norm i wartości moralnych.
miesięcznik kult.-lit., wyd. poza cenzurą 1984–89 w Warszawie przez Kom. Kultury Niezależnej, początkowo (1983) jako rubryka w czasopiśmie „KOS”, 1990–91 ukazywał się oficjalnie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia