kruche

Encyklopedia PWN

Paryski, Basen, Bassin Parisien,
obszar nizinny w północnej Francji między Masywem Armorykańskim na zachodzie, Masywem Centralnym na południu oraz Ardenami i Wogezami na wschodzie, otwarty na północ w kierunku morza;
petit beurre
[pötibọ̈:r; fr.],
suche, kruche ciasteczko;
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne (rentgenowskie, γ) i korpuskularne (cząstki α, elektrony, neutrony i in.), które przechodząc przez materię ulega rozpraszaniu lub pochłanianiu, przekazując energię atomom i cząsteczkom ośrodka, przez który przenika (i z którym oddziałuje).
saksauł, Haloxylon,
rodzaj roślin z rodziny komosowatych,
stroczek domowy, stroczek łzawy, grzyb domowy właściwy, Serpula (Merulius) lacrymans,
kosmopolit. gatunek grzyba podstawkowego z rzędu borowikowców,
ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia