kruche

Encyklopedia PWN

opad atmosferyczny w postaci białych, nieprzezroczystych ziaren lodu o kształcie stożkowym lub zaokrąglonym, średnicy 1–5 mm;
krzem, Si, silicum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 14;
litosfera
[gr. líthos ‘kamień’, sphaíra ‘kula’],
sfera kuli ziemskiej rozciągająca się od powierzchni Ziemi do astenosfery, obejmująca skorupę ziemską i górny płaszcz Ziemi;
wet. choroba dorosłych zwierząt spowodowana zaburzeniami przemian wapniowo-fosforowych, objawiająca się odwapnieniem kości;
grupa minerałów skałotwórczych, krzemiany i glinokrzemiany o wzorze XY2−3[(OH,F)2|Z4O10, gdzie X = K, Na, Ca (niekiedy też Rb, Cs lub Ba), Y = Al, Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, czasami także Li, V lub Ti, Cr, Zn, natomiast Z — krzem (Si), który może być częściowo zastąpiony przez glin (Al) lub żelazo: Fe3+, Fe2+ i in.;
wszystkie przeznaczone do spożycia części umięśnienia szkieletu (mięśnie) zwierząt rzeźnych, dziczyzny i drobiu wraz z przyległymi tkankami, tj. tkanką łączną właściwą (łącznie z tłuszczową), tkanką chrzęstną, kostną, tkanką nerwową, naczyniami krwionośnymi i pozostałością krwi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia