kruche

Encyklopedia PWN

spieki sproszkowanych trudno topliwych węglików metali (np. węglików: wolframu, molibdenu, tytanu, tantalu lub wanadu) z metalem wiążącym (spoiwem jest zwykle kobalt lub nikiel)
włókna otrzymywane w wyniku pirolizy włókien chem. (tzw. prekursorowych);
stopy, których gł. składnikiem jest wolfram, dodatkami stopowymi gł. metale wysokotopliwe (molibden, tantal, niob, ren, cyrkon, hafn, tor), a także żelazo, nikiel, kobalt.
badania doświadczalne (próby), których celem jest wyznaczenie mech. właściwości materiału;
wytrzymałościowe hipotezy, hipotezy wytężenia,
w wytrzymałości materiałów hipotezy podające kryteria osiągnięcia stanu kryt. w złożonych stanach naprężenia.
biochem. proces rozkładu drewna, powodowany zazwyczaj przez grzyby podstawkowe (wyjątek stanowi zgnilizna pleśniowa wywoływana przez grzyby workowe i mitosporowe), niekiedy przez inne czynniki biotyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia