kontynentalne

Encyklopedia PWN

system rygorów ekonomicznych wprowadzonych przez cesarza Napoleona I na mocy dekretu berlińskiego z 21 XI 1806, skierowanych przeciw Wielkiej Brytanii; → blokada kontynentalna.
władza ustawodawcza kolonii (następnie stanów) amerykańskich przed, w trakcie i po wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1775–83.
tradycyjna, podstawowa jednostka podziału skorupy ziemskiej — duży fragment skorupy kontynent., obejmujący kontynent, szelf i skłon kontynentalny;
system rygorów ekonomicznych wprowadzonych przez cesarza Napoleona I na mocy dekretu berlińskiego z 21 XI 1806, skierowanych przeciw Wielkiej Brytanii;
skłon kontynentalny, stok kontynentalny,
forma dna oceanicznego, powierzchnia obrzeżająca kontynenty, opadająca od krawędzi szelfu do głębokości 2500–3000 m (dno basenu oceanicznego).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia