komputerowego przetwarzania

Encyklopedia PWN

materiały ceramiczne pozwalające na powiązanie technologii elektronowej i opt. w celu gromadzenia, przetwarzania i emisji sygnałów opt. odzwierciedlających sygnały elektryczne;
ctfilm, ang. computer to film, od komputera do negatywu lub diapozytywu fotograficznego,
poligr. metoda otrzymywania negatywów lub diapozytywów przy użyciu komputera;
systemy stosowane w urządzeniach do zapisu i odtwarzania dźwięku umożliwiające uzyskanie dźwięku o wysokiej jakości;
elastyczny system produkcyjny (ESP), elastyczny system obróbkowy (ESO), ang. Flexible Manufacturing System (FMS),
zespół sterowanych komputerowo podsystemów wykonawczych (maszyn i urządzeń technologicznych) zintegrowanych przez wspólny układ zautomatyzowanego transportu i składowania przetwarzanych produktów i gotowych wyrobów oraz wymaganych do produkcji narzędzi i innych pomocniczych zasobów, zdolny do produkcji dość szerokiego asortymentu wyrobów przy minimalnym udziale człowieka.
ekon. system obrotu papierami wartościowymi, polegający na zawieraniu transakcji w systemie komputerowym, w którym zlecenia są kojarzone wg zaprogramowanego algorytmu;
metoda rejestracji obrazu polegająca na tym, że jest on rzutowany nie na błonę fotograficzną, lecz na fotoelektryczny element światłoczuły (element CCD).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia