komandytowa

Encyklopedia PWN

spółka prawa handlowego o charakterze osobowym, w której przynajmniej jeden wspólnik (komandytariusz) odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości ustalonej w umowie i wpisanej do rejestru handlowego sumy (tzw. sumy komandytowej),
kapitał
[łac.],
ekon. jeden z czynników produkcji; źródło finansowania aktywów.
w potocznym znaczeniu forma współdziałania, zwłaszcza gospodarczego, osób mających wspólny cel;
firma francuska w Łodzi, założona 1878 jako pierwsza w Królestwie Polskim przędzalnia wełny czesankowej;
adwokatura
[łac. advocatus ‘przyzwany na pomoc’],
palestra,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.
przedsiębiorstwo należące do osób fizycznych lub spółek (jawnych, komandytowych itp., lecz nie aukcyjnych), prowadzące operacje bankowe (banki), głównie pieniężne, zwłaszcza wekslowe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia