komórka polarna

Encyklopedia PWN

najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
związki organiczne powszechnie występujące w organizmach żywych, zawierające w cząsteczce co najmniej jedną grupę karboksylową (–COOH) i co najmniej jedną grupę aminową (–NH 2).
układ ruchów powietrza w atmosferze ziemskiej uśredniony przestrzennie (na ogół południkowo) i w długich przedziałach czasu (pora roku, wiele lat).
auksyny
[gr. auxánō ‘powoduję wzrost’],
hormony roślinne (fitohormony) uczestniczące w regulacji wzrostu wydłużeniowego komórek i w ich różnicowaniu;
potoczna nazwa enzymów z klasy hydrolaz katalizujących hydrolityczny rozkład fosfolipidów;
kryształ ciekły, ciecz anizotropowa, faza mezomorficzna,
stan skupienia pośredni między cieczą zwykłą (izotropową) a zwykłym kryształem;
tobołki, dinofity, Pyrrophyta (Dinophyta),
gromada glonów, obejmująca 130 (wg innych źródeł 120) rodzajów z 2 (1) tys. żyjących gat., występujących w planktonie wód gł. słonych (90%) i słodkich rejonów polarnych, umiarkowanych, a najczęściej międzyzwrotnikowych;
woda, tlenek diwodoru, oksydan, H2O,
związek tlenu i wodoru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia