kationowej

Encyklopedia PWN

polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
farby drukowe, farby drukarskie, farby poligraficzne, farby graficzne,
farby używane w procesie drukowania.
związek chem. zapoczątkowujący reakcję polimeryzacji, powodujący wytwarzanie ośrodków wzrostu makrocząsteczek;
poliizobuten, poliizobutylen, PIB,
polimer o budowie , otrzymywany w reakcji polimeryzacji izobute-nu w obecności inicjatorów polimeryzacji kationowej;
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia