kamieni ozdobnych

Encyklopedia PWN

heliotrop
[gr. hḗlios ‘słońce’, trépō ‘obracam’],
miner., rzem. artyst. odmiana chalcedonu, kamień ozdobny;
hełm
[niem.],
arch. zwieńczenie wieży, często o ozdobnym kształcie;
hematyt
[gr. haíma ‘krew’],
minerał, tlenek żelaza Fe2O3
minerał z grupy spineli, tlenek glinu i żelaza Al2FeO4;
bogata kultura miejska, rozwijająca się ok. 2500–1500 p.n.e. w dorzeczu Indusu (obecnie Pakistan i północno-zachodnie Indie), w okresie przed przybyciem Arjów.
kamea
[hiszp. camafeo < arab.(?)],
wypukło rzeźbiona gemma, przeważnie w nieprzezroczystych kamieniach półszlachetnych (sardach, sardonyksach, agatach, później w muszlach);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia