jest

Encyklopedia PWN

zoofagi
[gr. zṓon ‘zwierzę’, phageín ‘jeść’],
ekol. zwierzęta i rośliny, dla których źródłem pożywienia są żywe lub martwe zwierzęta;
zmiana barwy nieba w okresie bezpośrednio poprzedzającym zmrok i w czasie jego trwania (z. wieczorna) lub w czasie trwania świtu i bezpośrednio po nim (z. poranna);
świecenie atmosfery ziemskiej wywołane bombardowaniem atmosfery przez cząstki wiatru słonecznego (głównie elektrony, protony, cząstki α) i jony pochodzące z jonosfery, pochwycone na krótko przez ziemskie pole magnetyczne w magnetosferze, gdzie ich energia ulega zwiększeniu;
zosterofilofity, Zosterophyllophyta,
gromada wymarłych roślin zarodnikowych, żyjących w dewonie;
Zoszczenko Michaił M., ur. 9 VIII 1894 lub 1895, Petersburg lub Połtawa, zm. 22 VII 1958, Leningrad,
pisarz rosyjski;
batalion szturmowy Kedywu AK (Kierownictwo Dywersji), utworzony VIII 1943 w wyniku rozbudowy, istniejącego od XI 1942, Oddziału Specjalnego „Jerzy” Grup Szturmowych Szarych Szeregów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia