jest

Encyklopedia PWN

med. zmiany skórne powstałe wskutek nieprawidłowego rozwoju struktur skóry gł. w czasie rozwoju zarodkowego, wrodzone lub nabyte (ujawniające się w ciągu dalszego życia);
Znicz Michał, właśc. M. Feiertag, ur. 1888, Warszawa lub 1892, Połtawa, zm. 24 XII 1943, Pruszków,
aktor, reżyser;
zniewaga, obraza,
w polskim prawie karnym przestępstwo (ścigane z oskarżenia prywatnego) polegające na umyślnym zamachu na godność osobistą człowieka w jego obecności albo pod jego nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, by z. do tej osoby dotarła;
stan konstrukcji, w którym przestaje ona spełniać swoją funkcję; wynika z przekroczenia stanu granicznego nośności;
Zola Émile Wymowa, ur. 2 IV 1840, Paryż, zm. 29 IX 1902, tamże,
pisarz francuski, główny przedstawiciel i teoretyk naturalizmu.
zoochoria
[gr.],
zwierzęcosiewność,
rozsiewanie diaspor przez zwierzęta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia