jednostki pochodne

Encyklopedia PWN

Churchill
[czə̣:rczıl]
Sir Winston Leonard Spencer Wymowa, ur. 30 XI 1874, pałac Blenheim k. Oksfordu, zm. 24 I 1965, Londyn,
brytyjski mąż stanu, pisarz.
cicero, cycero,
poligr. stopień pisma drukarskiego i jednostka długości (pochodna w typograficznym systemie Didota), równe 12 punktom typograf. (4,513 mm);
edafotop
[gr.],
ekol. ogół warunków środowiskowych (glebowych), jednostka składowa ekosystemu;
energia potencjalna nagromadzona w ciele sprężystym przy odkształcaniu wywołanym obciążeniem.
idealizm
[łac. idealis ‘idealny’ < gr. idéa ‘kształt’, ‘wyobrażenie’],
termin obejmujący różne stanowiska filozoficzne zarówno z zakresu ontologii (metafizyki), jak też teorii poznania, często należące zarazem do obu tych dziedzin.
konkordans
[łac.],
poligr. stopień pisma i jednostka długości (pochodna w typograficznym sytemie Didota), równe 36 punktom typograf. (13,538 mm);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia