izolowany

Encyklopedia PWN

związki cykliczne, związki pierścieniowe,
związki chemiczne o cząsteczkach, w których atomy są połączone wiązaniami chemicznymi w pierścienie;
Żernicki Bogusław, ur. 10 IV 1931, Dąbrowa Górnicza, zm. 2 IV 2002,
neurofizjolog;
religiozn. niezależne wspólnoty rel. w Stanach Zjedn., Kanadzie i Ameryce Centralnej, wywodzące się poprzez mennonitów z ruchu rel. anabaptystów;
bakteriologia
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o bakteriach, ich budowie, właściwościach, sposobie życia i czynnościach.
Chorąży Mieczysław Rajmund, ur. 27 VIII 1925, Janówka, zm. 20 II 2021,
lekarz onkolog;
Dzierżyński Feliks, pseud. Józef i in., ur. 11 IX 1877, Oziembłów k. Oszmiany, zm. 20 VII 1926, Moskwa,
działacz pol. ruchu robotniczego, sowiecki działacz partyjny i państwowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia