indukcyjne

Encyklopedia PWN

układ elektr. służący do dzielenia (w zadanym stosunku) napięcia elektr. zasilającego (napięcia wejściowego), stałego lub przemiennego, na 2 lub więcej napięć składowych (napięć wyjściowych);
jedna z technik stosowanych w mikroelektronice, gł. przy produkcji układów scalonych warstwowych (hybrydowych).
urządzenie przekazujące otoczeniu ciepło powstające na miejscu, w wyniku przetwarzania innych rodzajów energii (grzejnictwo elektryczne, g. gazowe, naftowe, spirytusowe) lub doprowadzone z zewnątrz (np. z ciepłowni) za pomocą nośników ciepła, np. gorącej wody, pary wodnej, powietrza;
urządzenie przekazujące otoczeniu ciepło w wyniku przetworzenia energii elektrycznej;
operacja obróbki cieplnej gł. stopów metali (najczęściej stali) prowadzona w celu zwiększenia ich twardości lub — w połączeniu z odpuszczaniem — uzyskania optymalnej kombinacji właściwości wytrzymałościowych i plastycznych.
huta stali jakościowych w Katowicach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia