indukcyjne

Encyklopedia PWN

silnik elektr. prądu przemiennego, najczęściej bezkomutatorowy, ma połączone z siecią tylko uzwojenie pierwotne, a prąd w uzwojeniu wtórnym powstaje w wyniku indukcji elektromagnetycznej (maszyna indukcyjna).
rodzaj grzejnika elektr.;
źródło światła o charakterze wyładowczym, bezelektrodowa, niskoprężna;
piec elektr., w którym wykorzystuje się ciepło wydzielone podczas przepływu prądów wirowych, wywołanych zjawiskiem indukcji magnet.;
maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektr. w energię mech. ruchu obrotowego (s.e. wirujący) lub, rzadziej, postępowego (silnik liniowy);
oddziaływania międzycząsteczkowe, oddziaływania międzymolekularne,
wzajemne przyciąganie się lub odpychanie niezwiązanych wiązaniem chem. cząsteczek (atomów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia