idealnego

Encyklopedia PWN

ideacja
[łac. < gr.],
naoczność kategorialna, idealizująca abstrakcja,
filoz. ogląd istoty lub wgląd w istotę;
idealizm
[łac. idealis ‘idealny’ < gr. idéa ‘kształt’, ‘wyobrażenie’],
termin obejmujący różne stanowiska filozoficzne zarówno z zakresu ontologii (metafizyki), jak też teorii poznania, często należące zarazem do obu tych dziedzin.
Konfucjusz, właśc. Kong Qiu lub Kong Zhongni, zw. także Kongfuzi [‘mistrz Kong’], ur. 28 IX 551, Zou, zm. 479 p.n.e., tamże,
chiński filozof i myśliciel społeczno-polityczny; twórca systemu filozoficznego i moralno-społecznego, zwanego konfucjanizmem.
kanad. rasa psów myśliwskich;
Le Blond
[lö blą̣]
Jean-Baptiste-Alexandre, ur. 1679, Paryż, zm. 27 II 1719, Petersburg,
francuski architekt i projektant ogrodów;
Ledoux
[lödụ]
Claude-Nicolas Wymowa, ur. 21 III 1736, Dormans, zm. 18 XI 1806, Paryż,
architekt francuski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia