hydrofobowe

Encyklopedia PWN

roztwór koloidowy (zol), w którym cząstki fazy rozproszonej nie ulegają solwatacji;
kryształ ciekły, ciecz anizotropowa, faza mezomorficzna,
stan skupienia pośredni między cieczą zwykłą (izotropową) a zwykłym kryształem;
liposomy
[gr.],
pęcherzyki zbudowane z amfifilowych cząsteczek związków należących do lipidów;
substancje dodawane do kosmetyków, wpływające na stopień nawilżenia skóry;
biol. odkładanie na powierzchni: 1) domków zwierząt — ciał obcych, np. ziaren piasku, fragmentów muszli pochodzących ze środowiska zewnętrznego (np. u larw chruścików), 2) ściany komórkowej — substancji o charakterze hydrofilowym (np. śluzów roślinnych, kalozy) lub hydrofobowym (np. kutyny, suberyny, wosków).
apoplast
[gr.],
bot. ciągły system nieprotoplazmatycznych składników w roślinie, głównie ścian komórkowych (apoplast ścienny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia