hipoteczne

Encyklopedia PWN

instytucja oszczędnościowo-kredytowa w Galicji; utworzona 1844 we Lwowie
Gołuchowski Adam, ur. 10 X 1855, Lwów, zm. 15 IV 1914, tamże,
syn Agenora st., ziemianin, działacz polityczny;
instytucje oszczędnościowo-kredytowe;
urzędowe, jawne rejestry mające na celu ustalenie ogółu praw rzeczowych (głównie praw własności) na nieruchomościach;
obligacje emitowane na niemieckim rynku finansowym przez bank hipoteczny lub bank sektora publicznego i zabezpieczone pożyczką dla tego sektora;
rodzaj obligacji hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, których wartość nominalna jest wyższa od wartości nieruchomości, będącej zabezpieczeniem tych obligacji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia