hipoteczne

Encyklopedia PWN

rodzaj banków komercyjnych;
księgi hipoteczne, księgi gruntowe,
urzędowe rejestry, ujawniające prawa rzeczowe na nieruchomościach;
obligacje, dla których gwarancją spłaty jest hipoteka emitenta.
dawniej urzędnik sprawujący nadzór nad prowadzeniem ksiąg hipotecznych, kierownik biura hipotecznego.
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia