księgi wieczyste
 
Encyklopedia PWN
księgi wieczyste,
urzędowe, jawne rejestry mające na celu ustalenie ogółu praw rzeczowych (głównie praw własności) na nieruchomościach;
w Polsce prowadzone przez sądy; w innych państwach oraz w Polsce do 1946 nazywane księgami hipotecznymi albo gruntowymi; niektóre prawa rzeczowe (hipoteka) można ustanowić tylko przez wpis do księgi wieczystej; domniemywa się, że wpis do księgi wieczystej jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym, a osobom, które nabywają własność lub inne prawo rzeczowe w dobrej wierze służy rękojmia wiary publicznych ksiąg wieczystych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia