rękojmia
 
Encyklopedia PWN
rękojmia,
prawo:
1) kwota pieniężna składana przez osobę przystępującą do przetargu w toku egzekucji nieruchomości przez sprzedaż licytacyjną;
2) rękojmia za wady, odpowiedzialność majątkowa, niezależna od winy, a nawet wiedzy sprzedawcy (także dostawcy, wykonawcy dzieła, wynajmującego i innych) za wady fizyczne sprzedanej rzeczy (np. gdy rzecz ma wady ograniczające jej wartość lub użyteczność) i prawne (gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej);
3) rękojmia wiary publicznej, ochrona interesów osoby, która nie wiedząc o niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym (dobra wiara) nabyła przez czynność prawną odpłatną od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako uprawniona, jakieś prawo wpisane do tej księgi; wynika z założenia, że treść księgi jest zgodna z rzeczywistością.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia