użyczenie
 
Encyklopedia PWN
użyczenie,
prawo umowa, w której użyczający zobowiązuje się dać biorącemu rzecz w bezpłatne używanie;
biorący nie może oddać rzeczy innej osobie, lecz jej używać zgodnie z przeznaczeniem i zwrócić ją w stanie niepogorszonym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia