Galicyjska Kasa Oszczędności
 
Encyklopedia PWN
Galicyjska Kasa Oszczędności,
instytucja oszczędnościowo-kredytowa w Galicji; utworzona 1844 we Lwowie
z inicjatywy społecznej, pierwsza tego rodzaju instytucja w Galicji; niska dolna granica wkładów sprawiała, że była dostępna także dla mniej zamożnych; udzielała m.in. kredytu hipotecznego oraz pod zastaw ruchomości i papierów wartościowych; kredytowała (zwłaszcza w końcu XIX i na początku XX w.) m.in. górnictwo ropy naftowej i przedsięwzięcia przemysłowe, dotowała także instytucje społeczne i kulturalne; sukcesy Galicyjskiej Kasy Oszczędności przyczyniły się do powstawania podobnych instytucji w Galicji (1914 ogółem 53 kasy) i do popularyzacji idei oszczędzania; 1902 z jej inicjatywy utworzono Związek Kas Oszczędności; wkłady Galicyjskiej Kasy Oszczędności wzrosły z 1,9 mln koron — 1844 do 28,3 mln — 1884 i 115 mln — 1917; istniała do 1923.
Bibliografia
Księga pamiątkowa kas oszczędności w Galicji, wydana z powodu 25-lecia istnienia Związku Polskich Kas Oszczędności we Lwowie, Lwów 1927.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia